JAKT I HÖGFJÄLLSMILJÖ!

Fjällregionen runt Klimpfjäll är lättillgänglig och bjuder på jakt såväl höst som vinter. Höstmånadernas fjälljakt efter ripa är mycket
populär men Kultsjödalens varierande naturtyper bjuder också på jakt på orre och tjäder i skogsrandsområdena.

I Saxnäs, som du passerar på väg till Klimpfjäll, finns Saxnäs Jakt Och Fiskecentrum, där du kan få uppdaterad information om jakten i Kulsjödalen.

HÖSTJAKTEN

Det är framförallt ripjakten i högfjällsterräng som lockar jägare till Klimpfjäll. Via Vildmarksvägen når du jaktområdena och just tillgängligheten är Klimpfjälls stora fördel.

Hela området ner till Stalon erbjuder jakt i gammal granskog där du hittar jakt efter skogsfågel och hare.

VINTERJAKT

Vi har vintertid många besökare som är hängivna smygjägare efter ripa uppe på kalfjället. Har du inte skoter är skoterlederna in mot kalfjällsområdet bra skidleder för att ta dig till fjällkanterna.