FISKE

Naturliga bestånd av Röding och Öring

Fiske året om!

Kultsjödalen och regionen kring Klimpfjäll erbjuder ett varierat fiske där både högfjällsfiske och fiske i skogslandskapet ingår.
Kända vatten som Ransarselen, Saxån, Satsån och Fiskonbäcken erbjuder fiske i kristallklara vatten där möjligheten att få kontakt med storvuxen röding och öring är stor.

Hela kultsjödalen erbjuder fiske för såväl den erfarne flugfiskaren, spinnfiskaren eller barnfamiljen som vill meta eller ro med långdrag.

Fiskekort

Fiskekort och information finns på de flesta turistanläggningar och i Saxnäs finns även ett fiskecentrum, Saxnäs Fishing med stort urval av fiskeprodukter samt tillgång till fiskeguider.
Dalgången är mycket lättillgängligt då Vildmarksvägen löper längs Kulstjön och ger enkel access till flera bra vatten.

Ladda ner Vilhelmina Jakt & Fiske information

Jakt & FiskeFiskekarta, skylt -06

JAKT

Fjällregionen runt Klimpfjäll är lättillgänglig och bjuder på jakt såväl höst som vinter. Höstmånadernas fjälljakt efter ripa är mycket
populär men Kultsjödalens varierande naturtyper bjuder också på jakt på orre och tjäder i skogsrandsområdena.

I Saxnäs, som du passerar på väg till Klimpfjäll, finns Saxnäs Jakt Och Fiskecentrum, där du kan få uppdaterad information om jakten i Kulsjödalen.

HÖSTJAKTEN

Det är framförallt ripjakten i högfjällsterräng som lockar jägare till Klimpfjäll. Via Vildmarksvägen når du jaktområdena och just tillgängligheten är Klimpfjälls stora fördel.

Hela området ner till Stalon erbjuder jakt i gammal granskog där du hittar jakt efter skogsfågel och hare.

VINTERJAKT

Vi har vintertid många besökare som är hängivna smygjägare efter ripa uppe på kalfjället. Har du inte skoter är skoterlederna in mot kalfjällsområdet bra skidleder för att ta dig till fjällkanterna.

© Copyright Klimpfjall.se